bireysel_urunler-v2
Bireysel > Hayat Sigortaları
Hayat Sigortaları Nasıl Ortaya Çıktı ?

Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babiller’de rastlanmaktadır.

Prim esaslı sigorta ise yaklaşık M.S.1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde görüldü. 14.yy.’da İtalya’da sigortaya gereksinim duyuldu ve deniz sigortası kavramı ilk defa İtalya'da ortaya çıktı.

İlk sigorta şirketi de 1424 yılında, İtalya’nın Cenova şehrinde kuruldu. Sigorta konusunda ilk yasal mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barselona fermanıydı. İtalya’daki başlangıçtan sonra, deniz sigortalarının özellikle 18.yy.’da İngiltere’de geliştiği görülmektedir.

Daha sonraları hayat sigortası fikri doğdu, gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi, kaptan, yolcular ve tayfaların da sigorta edilebilmesi fikrini getirdi. 17.yy.’da bir İtalyan bankeri olan Tonti’nin geliştirdiği “Tontines” denilen sistemde, belirli kişiler biraraya gelerek, belirlenen bir süre için ortaya para koymakta, süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmaktaydı.

İnsanların çoğu, kendilerinin başkalarından daha çok yaşayacaklarına inandıklarından epey ilgi gören bu sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek, öngörülen süreden önce ölenler için de ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi öngörüldü ve hayat sigortalarına geçiş bu şekilde başladı.

17.yy.’ın ikinci yarısı sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaya sahne olmuştur. Bunlardan ilki sigortacılıkta istatistik metod ve tekniğinin uygulanmaya başlaması (İhtimal Hesapları), ikincisi ise 2 Eylül 1666 tarihinde Londra’da meydana gelen ve dört gün sürerek 13.000 ev ile 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır. Kara sigortalarının doğmasına neden olan bu olay, halk üzerinde büyük etki yaratıp böyle felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alınması fikrini doğurdu. Modern sigortacılığın doğuşuna deniz, kara sigortacılığına yangın, kaza sigortacılığına tren kazaları ile ilişkin bireysel kazalar öncülük ederken, sanayinin gelişmesiyle yaşanan büyük hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır.

20.yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır.

Ülke genelinde üretim ve istihdama yönelik olarak ciddi çalışmalar yapan Near East Grubu personelinin, ardından tüm ada halkının geleceği için onları tasarruf yapmaya yönlendirmek amacıyla yola çıkmış ve Bireysel Emeklilik Sistemi’nin oluşturulmasında ilk adımın Hayat grubunda faaliyette bulunmak olduğu tespit edilmiş ve KKTC’nin hayat grubu sigortalarındaki ilk şirketi olma hedefiyle Near East Hayat’ın kuruluşuna karar verilmiştir. Ayrıca Sağlık sigortacılığında ada genelinde bir boşluk olduğu fark edilmiş ve bu ihtiyacın giderilmesi, halkın özel sağlık sigortaları ile ilgili bilincinin oluşturulması için bu konuda da faaliyet gösterilmesine karar verilmiştir.

Neden Near East Hayat ?

Kıbrıs’ın en büyük grubunun şirketi olması.

Yerel sermaye ile kurulmuş ilk hayat ve sağlık sigorta şirketi olması, Bireysel ve grup paketleriyle müşterilerinin hem hayatını hem de sağlığı güvence altına alıyor olması.

Genç, dinamik, yeniliklere açık ve uzman kadrosu ile müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Kıbrıs’ta sigorta sektöründe yeni bir sayfa açtı.

Yakın Doğu bünyesinde bulunan tüm sağlık olanaklarını müşterilerine uygun fiyattan sunması.

Her türlü ihtiyaca yönelik geniş ürün yelpazesi.

Birikim yapmaya teşvik etmesi.

Sağlığımıza özen göstermesi.

Ulaşılabilir olması.