saglikbanner
Sağlık Sigortası

Günümüzde çalışma hayatının getirdiği yorgunluk ve riskler, şehirlerdeki aktif ve hızlı yaşam ile bir araya gelince yaşanan sağlık problemleri giderek artıyor.

Herhangi bir kaza ve/veya hastalık/rahatsızlık sonucu oluşabilecek sigortalıya ait sağlık giderlerini, poliçede belirtilen teminatlar, limitler, ödeme yüzdeleri, muafiyetler ve Network (Anlaşmalı Sağlık Kurumları) kapsamında Özel ve Genel Şartlar, sigortacılık ve sağlık mevzuatı dahil yasal düzenlemeler çerçevesinde güvence altına alan sigorta türüdür.

Sigortanın Konusu

Near East Hayat Sağlık sigorta sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre içerisinde kaza ve/veya hastalık/rahatsızlık sonucu oluşabilecek Sigortalıya ait sağlık giderlerini, poliçede belirtilen teminatlar, limitler, ödeme yüzdeleri, muafiyetler ve Network kapsamında işbu Özel Şartlar ve ekinde bulunan Sağlık Sigortası Genel Şartları, sigortacılık ve sağlık mevzuatı dahil yasal düzenlemeler çerçevesinde güvence altına alır.

Özel Şartlar:

• Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 64’tür. Bireyin tek başına veya anne, baba, evlenmemiş çocuklardan (evlat edinilen çocuklar dahil) oluşan çekirdek ailenin bir arada yer alabileceği sağlık sigortası türüdür.

• Primler yıllık peşin ödenebileceği gibi çeşitli şekillerde taksitlendirilebilir.

• Primler, sigortalıların yaşı, cinsiyeti, ürün kapsamı, performansı, Sağlık Hizmet Tarifesi’nde yapılan değişiklikler, sağlık kurumlarının fiyatlarında yapmış oldukları değişiklikler gibi kriterler çerçevesinde belirlenir.

• Aile ve yeni sigortalı indirimi uygulanır.

• Poliçede yer alan teminat tablosunda belirtildiği şekil ve şartlarda tüm dünyada geçerlidir.

Nereden Satın Alınabilir?

Near East Hayat Sağlık Sigortası’nı, Near East Bank şubelerinden, Albank şubelerinde veya Şirket merkezimizden alabilir, tüm sorularınız için 444 0 634’ü arayabilirsiniz.

Sağlık Sigortası

Bireysel olarak yaptırabileceğiniz gibi ailece teminat alabilirsiniz. Yeni doğacak bebeğinizin ve ailenizin ömür boyu sigortalı olmasını sağlayabilirsiniz.

Hastalık ya da kaza sonucu anlaşmalı sağlık kurumunda maddi kaygılar yaşamadan kaliteli hizmet alabilir, tedavi olabilirsiniz.

Sağlık hizmetlerindeki yüksek maliyetlerden endişe duymadan kaliteli anlaşmalı kurumlarımızdan hizmet alabilir, tedavi masraflarını düşünmezsiniz.

Bütçenize uygun farklı planları satın alma imkanı sunar.