bireyselsurelihayaturunler
Süreli Hayat Sigortaları

Hayat Sigortalarında Sigortacı, bir kimsenin belli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali birden sigorta edebilir. Yıllık ve uzun süreli olarak yapılabilmekte olup kredi sigortalarına uyumludur.

Bu ürünün amacı, Poliçe kapsamındaki risklerden birinin gerçekleşmesi halinde, kendisi, geride kalan eş, çocuklar veya diğer aile bireylerinin yaşam standartlarının devam ettirilmesidir.

Süreli Hayat Sigortaları

Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir.

Prim ödemelerinde taksitlendirme imkanı vardır.

Teminatlarınızı ve prim ödemelerinizi TL, USD, EUR veya GBP’ye endeksli olarak seçebilirsiniz.

Primleriniz, yaş, cinsiyet ve seçilen teminat tutara göre hesaplanır.

Sigorta süresi ve yaş toplamı en fazla 70 olabilir.

Yaşam kaybı halinde hak sahipleri, poliçede yazılı lehdar(lar) veya kanuni varislerdir.

Gelir vergisinden indirim avantajı sağlar.

Uzun süreli ürünlerde iştira (satın alma) opsiyonu vardır.