Okulda birden fazla çocuğu olan velilerin, her çocuk için ayrı bir form doldurması gerekmektedir.
(Parents with more than one child at school must fill out a separate form for each child.)