bireysel_birikimli_hayat_sigortasi_tr-v2
Birikimli Hayat Sigortası

Geleceğinize yönelik, küçük ama düzenli yapılacak ödemeler ile risk teminatlarının yanında birikim sağlamayı da amaçlar. Yaşam kaybı teminatının dışında ek olarak kaza sonucu yaşam kaybı, kaza sonucu tam maluliyet, hastalık sonucu maluliyet, kaza sonucu gündelik tazminat ve kaza sonucu tedavi masrafları riskleri de güvence altına alınabilir.

Ana Teminat

Yaşam Kaybı Teminatı

Ek Teminatlar

Kaza Sonucu Vefat

Kaza Sonucu Tam Maluliyet

Hastalık Sonucu Maluliyet

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

İkraz-Borç Alma

İkraz tutarı iştira tutarının %95’ini aşmayacak şekilde belirlenir. İkraz faiz oranı piyasa şartlarına göre Şirketçe belirlenir.

Tenzil

Poliçenin tenzil olması halinde teminat tutarları sıfırlanır, birikim tutarı ise kâr payı kazanmaya devam eder.

İştira

İştira değeri, iştira tarihi itibarıyla matematik karşılık tutarıdır.

Özel Şartlar

1. Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir. Sigortaya giriş yaşına bağlı olarak maksimum sigortalılık süresi belirlenebilir.

2. Teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD, EUR veya GBP’ye endeksli olarak seçebilirsiniz.

3. Yaşam Kaybı halinde hak sahipleri, sertifikada yazılı lehdar(lar) veya tayin edilmemiş ise kanuni varislerdir. Süre sonunda hak sahibi sigortalıdır.

4. Sigorta süresi en az 10 yıldır.

5. Ek teminatlar için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile belirlenen oran ve kurallar geçerlidir.

6.%70 ve üzeri orandaki maluliyetler tam maluliyet daha alt oranlar kısmi maluliyet olarak değerlendirilir.

7. Ek teminatlar Şirketin belirleyeceği kurallar çerçevesinde teker teker ya da paket halinde ve teminat tutarlarına ilişkin çeşitli kısıtlamalar ile sunulabilir.

8. Kâr payı hesabına esas fon yönetimi Şirket tarafından gerçekleştirilir. Şirket, birikimli sigortalar için para birimi bazında, yatırım fonu mantığı ile yönetilecek ve birim değerleri hesaplanacak ayrı yatırım portföyleri oluşturur.

Gelir Vergisi Avantajı

Ödediğiniz primleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir Vergisi Yasasında belirlenen limitler dahilinde gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Nereden Satın Alınabilir?

Sigortanızı Near East Bank şubelerinden veya Şirket merkezimizden alabilir, tüm sorularınız için 444 0 634’ü arayabilirsiniz.

Birikimli Hayat Sigortası

Düzenli birikim yapmanızı sağlar. Ödenen primler Şirketimizin fon yönetimi tarafından 2 gün içinde yatırıma yönlendirilir.

Getiri garantili ve güvenli birikim yapmanızı sağlar.

Olası riskler karşında güvencede hissettirir.

İhtiyaç durumunda poliçenizi bozmaya gerek kalmadan kendi birikiminizden borç alma imkanı sunar.