bireysel_kritik_hastaliklar_sigortasi_tr
Kritik Hastalıklar Sigortası

Yaşam Kaybı ve tehlikeli hastalıklar teminatlarını içerir. Kritik hastalık olarak nitelendirilen Kanser, Miyokard Enfarktüsü (Kalp krizi), İnme (Felç), Koroner By-Pass Ameliyatı, Böbrek Yetmezliği, Hayati Organ Nakli, Körlük ve uzuv kaybı gibi sigortalının sözleşmede tehlikeli hastalık olarak tanımı ve kapsamı belirtilen hastalıklardan birisine veya birden fazlasına maruz kalması halinde poliçede belirtilen tazminat tutarının sigortalıya veya yasal hak sahiplerine ödenmesini teminat altına alır. Ayrıca yurt içinde gerçekleşen acil tıbbi yardım ve ambulans giderleri de teminat kapsamındadır.

Teminatlar
Ana Teminatlar

Kritik Hastalıklar Teminatı

Ek Teminat

Yaşam Kaybı Teminatı

Özel Şartlar

1. İlk defa başvuran sigortalının yaşının asgari 18 ve azami 60 yaş arasında bulunması gerekir.

2. Teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD, EUR veya GBP’ye endeksli olarak seçebilirsiniz

3. Bu Sigorta Sözleşmesinin Teminatları tüm Dünya’da geçerlidir.

4. Sigortalının ve Sigorta Ettirenin daimi ikamet yeri K.K.T.C. olmalıdır.

5. Sigortalının bu sözleşme ile tanımlanan Teminatları kaza sonucu oluşan durumlar hariç Sigortalının Kayıt Tarihinden itibaren 6 ay sonra başlar.

6. Birden fazla hastalığa maruz kalınması halinde yalnızca bir hastalık için ödeme yapılır.

7. Yurt içinde gerçekleşen acil tıbbi yardım ve ambulans giderleri teminat altındadır.

8. Tazminata hak kazanılabilmesi için sigortalının teşhis konulduğu tarihten itibaren 21 gün boyunca hayatta kalmış olması şartı aranır. Sigortalının bu süre içinde yaşamını kaybetmesi halinde tazminat ödenmez.

Gelir Vergisi Avantajı

Ödediğiniz primleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir Vergisi Yasasında belirlenen limitler dahilinde gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Nereden Satın Alınabilir?

Sigortanızı Near East Bank şubelerinden veya Şirket merkezimizden alabilir, tüm sorularınız için 444 0 634’ü arayabilirsiniz.

Kritik Hastalıklar Sigortası

Pahalı tedavi yöntemlerine finansal çözüm.

Zor günlerde ekonomik konuları düşünmek zorunda kalmazsınız

Ailenin finansal sıkıntıya girmesini önlemiş olursunuz

Kritk Hastalıklar teminatı yanında yaşam kaybı teminatı da ürüne eklenebilir.