bireysel_saglik_sigortasi_tr-v2
Sağlık Sigortaları

Herhangi bir kaza ve/veya hastalık/rahatsızlık sonucu oluşabilecek sigortalıya ait sağlık giderlerini, poliçede belirtilen teminatlar, limitler, ödeme yüzdeleri, muafiyetler ve Network (Anlaşmalı Sağlık Kurumları) kapsamında Özel ve Genel Şartlar, sigortacılık ve sağlık mevzuatı dahil yasal düzenlemeler çerçevesinde güvence altına alan sigorta türüdür. Yatarak tedavi, ayakta tedavi ve doğum,gibi ana teminatların yanı sıra diş, gözlük ve check-up gibi teminatlar ilave edilebilir.

Sağlık Sigortaları

Sigortaya giriş yaşı 18-64’dür.

Bireysel veya ailece alınabilir.

Primler yaş, cinsiyet, kapsam ve sağlık enflasyonu çerçevesinde belirlenir.

Ödemeler peşin veya taksitli olabilir.

Aile, yeni sigortalı veya hasarsızlık indirimi uygulanır.

Poliçede belirtildiği şekil ve şartlarda tüm dünyada geçerlidir.

Bütçenize göre plan alternatifleri sunulur.

Ömür boyu yenileme garantisi kazanma imkanı sağlar.