Kritik Hastalıklarla Mücadeleye Near East Hayat’tan Yeni Açılım

Kategori: Haber & Duyurular | Yayınlanma Tarihi: 2021-05-03 09:52:37 | Güncellenme Tarihi: 2021-05-03 09:53:32 |


Kritik Hastalıklarla Mücadeleye Near East Hayat’tan Yeni Açılım

Kritik Hastalıklarla Mücadeleye Near East Hayat’dan Yeni Açılım


Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakıldığında kritik hastalık olarak kabul edilen hastalıkların ciddi boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bugün kritik hastalıklar konusunda tüm dünyada sağlık ve sigorta sektörleri ortaklaşa mücadele etmektedir. Farkındalık çalışmaları ile erken teşhisin önemi vurgulanarak bu hastalıklara karşı önlem alınabilmesi ve tedaviye yönelik tıbbi ilerlemeler olumlu yönde gelişmeler olarak kabul edilmektedir.

Hayat ve Sağlık Sigortacılığı alanında KKTC vatandaşlarına çeşitli risklere karşı kendilerini korumalarını sağlayacak sistem ve ürünler geliştirmeyi amaçlayarak kurulduğu günden bugüne sigorta bilincini ülkemize aşılamaya çalışan Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün kritik hastalıklar ve şirketin geliştirdiği ürün hakkında bilgi verdi.

-Kritik Hastalıklar Nelerdir? Nasıl Mücadele Ederiz?

Değişen çevre şartları, olumsuz doğa koşulları, yaşam tarzındaki dengesizlik, doğumda meydana gelen kalıtsal hasarlar, psikolojik ve sosyolojik etkiler, beslenme ve genetik faktörler adını bile duymaya tahammül edemediğimiz ve gittikçe yaygınlaşan tehlikeli hastalıkların en büyük nedenlerindendir. Bu hastalıkları tanı ve tedavisi için yapılan bilimsel araştırmalar ile sağlık bilimleri ve teknolojinin işbirliğiyle gelişen tıbbi cihazlar kritik hastalıklarla mücadelede önemli bir yer tutmaktadır.

Peki Kritik Hastalıklar veya yaygın adı ile Tehlikeli Hastalıklar nelerdir?

Kritik hastalıklar; Kanser, Miyokard Enfarktüsü (Kalp krizi), İnme (Felç), Koroner By-Pass Ameliyatı, Böbrek Yetmezliği, Hayati Organ Nakli, Körlük, uzuv kaybı vb. olarak tanımlanmaktadır.

Kanserden kalp krizine, önemli organ nakillerinden böbrek yetmezliğine kadar hayatımız boyunca duyduğumuzda hem korktuğumuz hem de çareler bulunmasını beklediğimiz bu hastalıklarla bireysel anlamda mücadele başta olmak üzere; hastalıklara karşı bilinçlenmek, bedenimize iyi bakmakla ve önlemler almakla mümkündür. Düzenli sağlık taramaları yaptırarak erken teşhis ile hastalıklarla hızla tıbbi mücadeleye başlarken düzenlenen sağlık sigortası ve kritik hastalıklar sigortaları ile de hastalıkların maddi boyutuyla mücadele edilebilir.

-En yaygin kritik hastalıklar hangileridir?

Kritik Hastalıklar arasında başta kalp ve damar hastalıkları gelirken, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında ikinci sırada kanser yer almaktadır. Kanser, sosyal ve ekonomik yönden kişi ayırt etmeyen, her yaşta görülebilen küresel bir sorun haline gelmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın, eğitim kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin birlikte hareket ettiği, bilinçlendirme ve farkındalık yaratma ve korunma için topyekün mücadele ettiği ortak bir hedef haline dönüşmüştür.

-Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılı verilerine göre söz konusu yılda küresel bazda 18.1 milyon yeni kanser vakası saptanırken hastalığa bağlı 9.6 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Dünya genelinde her 5 erkekten birinde ve her 6 kadından birinde hayatları boyunca kanser gelişmesi beklenirken her 8 erkekten birinin, her 11 kadından birinin ise kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği ön görülmektedir.

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Kanserde Erken Tanı biriminin açıkladığı verilere göre; 2020 yılında toplam 2.314 kişiye bağırsak kanseri taraması yapılmış ve yine 2020 yılında toplam 1.080 mammografi çekimi yapılmıştır. 2020 yılında ayrıca rahim ağzı kanseri tarama testi (smear) 722 kadın için uygulanmıştır. Ülkemizde uygulanan kanser tarama programlarının etkinliğinin artırılması için ulusal standartlar belirlenmiş olup; meme kanseri taraması 40-69 yaş arasında mammografi ile, rahim ağzı kanserleri taraması 30-64 yaşları arasında vajinal smear ile, bağırsak kanserlerine yönelik tarama 50-74 yaşlar arasında dışkıda gizli kan testi ile yapılmaktadır. Buradaki amaç taramalar sayesinde erken tanı ve teşhis imkanı yaratmak ve tedavilerin önünü açmaktır.

-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı verilerine göre ise Türkiye’de her yıl ortalama 170 bin kişiye yeni kanser teşhisi konulduğu görülüyor. Nüfusa oranlandığında, erkeklerin kansere yakalanma riski yüz binde 280 , kadınlarda ise yüz binde 172 olarak hesaplanıyor.

Kadınlarda en sık meme ve tiroid, erkeklerde ise akciğer ve prostat kanserine rastlanıyor. Türkiye’de halihazırda kanser teşhisi konmuş ve tedavisi devam eden 350-400 bin hasta olduğu tahmin ediliyor.

-Peki Kanser’e Neler Neden Oluyor?

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarına göre Kanser’in oluşmasında %90 çevresel faktörler, %10 ise genetik faktörler etkili oluyor. Çevresel faktörler arasında; tütün kullanımı, alkol tüketimi, aşırı kilolu ve/veya obez olma ve çeşitli enfeksiyonlara maruz kalma sayılmaktadır. Çevresel faktörlerin ise günümüzde %30-%50 oranında önlenebileceği biliniyor. Bu nedenle alınabilecek önlemlere ilişkin toplumu bilinçlendirmek büyük önem kazanmıştır. Erken teşhisin hayat kurtardığı ve hastaların yaşam kalitesini yükselttiği göz önünde bulundurulduğunda sağlık taramalarının kanserden korunmak için en önemli uygulamalardan olduğu görülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, dünyada en yaygın ölüm sebebi olarak gösterilen kalp ve damar hastalıkları, yılda yaklaşık 18 milyon kişinin, kanser hastalıkları ise 10 milyon kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor.

-Kritik Hastalıklarla Mücadele Ederken Sigorta Yaptırmak Neden Önemli?

Yukarda açıklanan rakamlar oldukça korkutucu olsa da erken tanı ve koruyucu tedbirler sayesinde tehlikeli hastalıklar önlenip tedavi edilebiliyor. Bu tedavilerin hem psikolojik olarak hastayı ve yakınlarını yıpratması hem de tedavinin uzun sürmesi ve masraflı olması bazen tedavilerin yarım kalmasına sebep olabiliyor.

Bilindiği üzere kritik hastalıklar sınıfına giren kanserin tedavisinde uygulanan kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi müdahaleler hem uzun süreli olması bakımından yıpratıcı hem de yüksek maliyetler nedeniyle masraflı olmaktadır. Yine kalp ve damar hastalıkları için uygulanan tedaviler ve diğer kritik hastalıklar için ameliyat ve ilaç tedavileri hem hastayı hem de yakınlarını zor günlerinde maddi-manevi sıkıntıya düşürmektedir. Bireylerin sağlıklı oldukları dönemde edinecekleri kritik hastalıklar sigortaları, hastalığın teşhisi konduktan sonra sigorta şirketi tarafından yapılacak tazminat ödemesi ile sigortalı ve ailesine ekonomik destek sağlayacaktır.

Günümüzde kritik hastalıklara karşı geliştirilen sigorta ürünleri ihtiyaca göre geliştirerek piyasaya sunulmakta olup bu tür sigortalara olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır.

-Kritik Hastalıklar Sigortasının Özellikleri nelerdir?

Kritik Hastalıklar Sigortası, Kanser, Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi), İnme (Felç), Koroner By-Pass Ameliyatı, Böbrek Yetmezliği, Hayati Organ Nakli, Körlük ve Uzuv Kaybı gibi tehlikeli hastalık olarak tanımı ve kapsamı belirlenen hastalıklardan birisine veya birden fazlasına maruz kalınması durumunda poliçede belirtilen teminat tutarının Sigortalıya veya yasal hak sahiplerine ödenmesini kapsayan bir sigorta ürünüdür.

Kritik Hastalıklar sigortasına ilk defa başvuran sigortalının yaşının asgari 18-60 yaş arasında bulunması gerekmektedir. Poliçeler yıllık alınabileceği gibi 5 yıl yenileme garantili olarak da alınabilmektedir. Kritik Hastalıklar sigortasında tazminata hak kazanılabilmesi için sigortalının teşhis konulduğu tarihten itibaren 21 gün boyunca hayatta kalmış olması şartı yer almaktadır. Üründe kritik hastalıklar ve tercihe göre alınabilecek vefat teminatına ek olarak yurt içinde gerçekleşen acil tıbbi yardım ve ambulans giderleri de teminat altındadır.

Kritik hastalıklar sigortası tüm dünyada geçerlidir. Sigorta yapıldıktan sonra herhangi bir kritik hastalığın teşhis edilmesi, hem sizi hem de ailenizi hastalığın ekonomik boyutunu düşünmekten kurtaracak, zor günlerinizde destek olacaktır.

-Sayın Şengün, bu ürünü geliştirirken neleri amaçladınız?

Hayat ve Sağlık sigortacılığında ülkemizde geniş bir müşteri portföyüne sahip olmamızın verdiği cesaret ile mevcut ve potansiyel sigortalılarımız için en uygun ürünü geliştirmeye çalıştık. Kritik Hastalıklar Sigortası ürününü oluştururken bu hastalıklara karşı erken teşhis ve tedavi olanaklarını paylaşarak sigortalılarımızı bilinçlendirmeyi de amaçladık.

Ne zaman ortaya çıkacağı belli olmayan kritik hastalıklara karşı finansal açıdan kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alabileceğiniz bu sigortayı şiddetle öneriyorum.