Kritik Hastalıklarla Mücadelede Sigortanın Önemi

Kategori: Haber & Duyurular | Yayınlanma Tarihi: 2021-08-20 09:26:09 | Güncellenme Tarihi: 2021-08-20 09:32:47 |


Kritik Hastalıklarla Mücadelede Sigortanın Önemi

Kritik Hastalıklarla Mücadelede Sigortanın Önemi


Kanser, Koma, Koroner Arter Bypass Ameliyatı, Kalp Krizi, Kalp Kapakçığı Ameliyatı, İnme, Körlük, Böbrek Yetmezliği, Uzuvların Kaybı, Büyük Organ Nakli günümüzde kritik hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde, olumsuz koşulların beraberinde getirdiği ekonomik problemler, sosyal hayatın getirdiği stres, doğanın yok oluşu ve yaşam tarzımızdaki doğamıza aykırı değişikiklerin etkisiyle kritik hastalıklarla ilgili vakalarda artış gözlenmektedir.

Tedavileri uzun süren ve tedavi masrafları maliyetli olan kritik hastalıklar, beklenmedik bir anda ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklar erken teşhisle kontrol altına alınmazsa kişilere ve ailesine maddi ve manevi zorluklar yaşatıyor.

Kuzey Kıbrıs Kanser Kayıt Merkezinin araştırmaları sonuçlarını değerlendiren Near East Hayat, Kanser ve diğer riskli hastalıklara yönelik hazırlanan Kritik Hastalıklar Sigortası ürünüyle, hastalıkların ortaya çıkmasıyla yaşanacak maddi zorluklara destek olmak isterken erken teşhisin önemini de vurgulayarak önemli bir bilinçlendirme çalışması yapıyor.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu:

“Kanser, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve ülkemizde maalesef ki artış gösteren bir hastalıktır. 2014 Türkiye Kanser İstatistikleri’ne göre, Türkiye’de her yıl 162 bin kişiye kanser tanısı konulduğu ve kanser riskinin 30 yaşından sonra giderek arttığı yönünde..Bu acı tablo dikkate alındığında kanser ve diğer kritik hastalıklara karşı geliştirilen kritik hastalıklar sigortasının hayati önemi ortaya çıkıyor.

Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada gelen önemli bir toplum sağlığı problemidir. Ülkemizde kanser olgularının kazalara göre dağılımına bakıldığında, en yüksek insidans Lefkoşa’da saptanmış olup, bu değer 100.000 kişide 228’dir. Diğer bölgelere bakıldığında daha yüksek bir hız saptanmamış olup Kuzey Kıbrıs genel insidansı 100.000 kişide 197 olarak tespit edilmiştir.


Tabloya göre, erkek ve kadınlarda kanser vak’a sayıları neredeyse aynı ancak kanser türleri her iki cins için değişilik göstermekte.

Kuzey Kıbrıs Kanser Kayıt Merkezi 2012-2016 kadın –erkek olgu sayılarına göre; erkeklerde en yüksek prostat kanseri, kadınlarda ise meme kanseri en yüksek verilerde.

Cinsiyet ve yaş gruplarına göre ise, 30 yaş ve üzerinde kadın-erkeklerde artış göstermekte.

Yüzdelik dağılımda ise, erkeklerde 70 yaş ve üzeri %37,1 ve kadınlarda yine 70 yaş ve üzeri %24, 8 lik bir dilimde en yüksek seviyelerde. 30-49 yaşları için ise kadınlarda yüzdelik de ciddi bir artış gözlemlenmekte.

2012-2016 istatisklerine göre ülkemizde kanser vak’aların kazalara göre dağılımı gösterilen tabloda Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde diğer bölgelere nispeten en yüksek seviyelerde.

“Kritik Hastalıklar Sigortası ile Risklere Karşı Bugünden Koruma”

Ömür Şengün, “Near East Kritik Hastalıklar Sigortası, aşağıdaki tabloda listelenen hastalıklara karşı teminat vererek sigortalılarımıza finansal açıdan güvence sağlar. Poliçe Teminat Tablosuna göre, poliçe alındıktan sonra ortaya çıkan kritik hastalıklardan biri için ilk teşhis konduğunda veya ameliyat sonrasında poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı sigortalıya ödenir böylece maddi sıkıntı çekmez, zor günlerde ekonomik konuları düşünmezsiniz.” dedi.