Near East Hayat Birikimli Sigorta ile Geleceğiniz Bugünden Garanti Altında

Kategori: Haber & Duyurular | Yayınlanma Tarihi: 2021-08-26 09:05:54 |


Near East Hayat Birikimli Sigorta ile Geleceğiniz Bugünden Garanti Altında

Near East Hayat Birikimli Sigorta ile Geleceğiniz Bugünden Garanti Altında


Geleceğe yatırım yapmanın önemi ile ülkemizde hayat sigorta ürünlerini sürekli geliştirerek, ihtiyaca yönelik ürünler sunan Near East Hayat, genç yaşta birikimin yapmanın öneminin altını çizerek, ileriye dönük maddi manevi yaşanabilecek risklere ve kaygılara karşı Birikimli Hayat Sigortası ile gelecekte sıkıntı yaşanmayacağını vurguluyor.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün, genç yaşta tasarruf yapmaya başlayarak ufak birikimlerle geleceğe yönelik yatırım yapılabileceği konusunda değerlendirmede bulunarak özellikle “ Emekli olduğumda ne yapacağım?” endişesi taşıyanlara da açıklık getirdik.

Şengün; “Çalışanlar özellikle genç yaşlarda tasarrufu düşünmeyip emekliliğine birkaç yıl kala şimdi ben ne yapacağım telaşına düşerler. Oysa çalışma dönemlerinin ilk yıllarından itibaren küçük tutarlarda birikim yapsalar o gün geldiğinde sıkıntı çekmeyecekler.

Birikimli Hayat Sigortası, belirlenmiş sigorta süresinin sonunda sigortalıya toplu para imkanı sağlayan, talep edilmesi halinde risk teminatı eklenebilen ve sigorta süresi içinde meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı sigortalıyı güvence altına alabilen bir sigorta ürünüdür. Near East Hayat olarak, 2018 yılının Haziran ayından başlamak üzere satışını sürdürdüğümüz Birikimli Hayat bireysel ürünümüz üçüncü yılını doldurdu. Bu süre zarfında 2 bin’in üzerinde sigortalıya ulaştık. Geçen yıl 7 milyon TL olan sigortalıların birikim tutarı ise Temmuz 2021 itibariyle % 100 artarak 14 milyon TL yi geçmiş durumdadır. Yani pandemiye rağmen ürüne ilgi devam etmektedir.” dedi.

Near East Hayat Grup Birikimli Hayat programını hayata geçiyor!

Near East Hayat, çalışanların yaşayabileceği endişeleri ortadan kaldırmak ve emeklilik dönemlerinde sıkıntı yaşamaması ve hayat standardını koruyabilmeleri için, çalışma süresine göre belirlenecek; çalışanın ödeyeceği prim ve işverenin de çalışanı adına ödeme yaparak destek olacağı yeni Grup Birikimli Hayat programını hayata geçiriyor.

25 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin konuya ilgi göstereceğine inandığını belirten Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün;

“İşveren açısından baktığımızda çalışanlarını kalıcı kılmak, aidiyet duygularını artırmak, personel giriş çıkışını azaltmak gibi faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Çalışanlar bakımından ise daha yüksek getiri, süre sonunda toplu para alma imkanı, police süresince risk gerçekleşmesi durumunda vefat ve birikim teminatı, işveren katkısı nedeniyle daha çok kazanç gibi faydalar sağlayacaktır” dedi.

Hayat Sigortalarında Yeni Dönem

Son dönemlerde hayat sigortasında önemli gelişmeler dikkat çekiyor. Özellikle Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) verilerine göre, 2019 yılında hayat branşı’nın %64.1 büyüdüğü açıklandı. Bu durum, enflasyonla kıyaslandığında reel prim artışının %46.8 olduğu hayat branşı, geçen yıl son 10 yılın en yüksek büyüme oranını sergiliyor.

İnsanların yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri risklere karşı teminat sağlayabilen hayat sigortaları; sigortalılara çekici imkanlar sunmaktadır. Hayat ürünlerinden özellikle birikimli hayat sigortası, eğitim sigortası ve kritik hastalıklar sigortasına ilgi her geçen gün artıyor.

Near East Hayat, geleceğe yatırım yapmanın önemiyle ülkemizde Bireysel Emeklilik Sistemi’nin oluşturulmasında önemli adımlar atarak, Hayat sigorta ürünlerini sürekli geliştirerek, sigortalılarının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirmeye devam ediyor.

Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün ile hayat sigortaları hakkında konuştuk;

Birikimli Hayat Sigortası Nedir?

“Birikimli Hayat Sigortaları, sigorta süresi en az 10 en çok 30 yıl olan uzun dönemli birikim hedefleyen sigortalardır. Yaşam kaybı, ferdi kaza ve maluliyet teminatlarının yanı sıra toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilir böylece yatırımların kar payı kazanması sağlanmış olur. Birikimli Hayat Sigortaları birikim ve risk olmak üzere iki temel güvence sağlar.”

Birikimli Hayat Sigortasında teminata nasıl hak kazanılır?

“Sigorta sürecinde prim ödeyen sigortalının, sigorta süresi dolmadan hayatını kaybetmesi halinde poliçede belirlenen tazminat tutarına kar paylı birikim tutarı eklenerek varislerine ya da poliçede lehtar olarak gösterilenlere ödenir. Yaşam kaybı riski dışında, eğer teminat altına alınmışsa, poliçe süresi içinde hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek maluliyet nedeniyle uğranacak kayıplar poliçede belirlenen limitler dahilinde sigortalıya ödenir. Poliçe süresi içinde herhangi bir riskin gerçekleşmemesi ve en az 10 yıl prim ödemek koşuluyla vade sonunda toplu para ödemesi şeklinde poliçeden yararlanılır.”

Kimler Birikimli Hayat Sigortası satın alabilir?

“Birikimli Hayat Sigortasına yaşı 18 ile 65 arasında olanlar sahip olabilir. Birikimli Hayat Sigortaları sigortalının 75 yaşına gelmesiyle sona erer. Genelde sigortalılarımız çocukları için birikim yapmak isterler. Çocuklar poliçenin menfaattarı (lehtarı) olarak gösterildiğinde vefat ve birikim teminatına hak kazanan kişi çocuk olur.

Birikimli Hayat Sigortalarında ürün alternatifleri var mı?

“Near East Hayat olarak 3 ürün seçeneği ile sigortalılarımıza hizmet sunuyoruz;

Birikimli Hayat Sigortası Klasik Ürün, Gumbara Birikimli Hayat Sigortası ve Gülen Gumbara Birikimli Hayat Sigortası. Birikimli Hayat Sigortası Klasik Ürünü belirleyeceğiniz periyodlarda düzenli ödeme içeren birikimli hayat sigortası ürünüdür. Gumbara ve Gülen Gumbara Birikimli Hayat sigortaları başlangıçta toplu ödeme ile giriş yapılırken, devam eden süreçte belirlenen periyodlarda rutin ödemeler ile isteğe bağlı toplu ara ödeme yapılabilmektedir.”

Birikimli Hayat Sigortalarında ödeme seçenekleri nelerdir?

“Birikimli hayat sigortalarında ödeme periyodları ve poliçenin para cinsi sigorta ettiren tarafından serbestçe belirlenir. Ödeme periyodları aylık, 3 ayda bir, 6 ayda bir, yıllık ve tek prim; para cinsi alternatifleri de TL, EUR, GBP ve USD’dir. Sigorta ettirenler kredi kartı, otomatik ödeme talimatı ve hesaba havale ödeme yöntemlerinden birini seçerek ödeme planlarını oluşturabilirler.”

Neden Birikimli Hayat Sigortası Satın Almalıyım?

“Bütçenizden ayırdığınız küçük tasarruflarınıza yüksek getiri elde etmenin yolu Birikimli Hayat Sigortalarıdır. Vadeli olarak yatırıma yönlendirilmesi mümkün olmayan küçük meblağlar şirketimiz fonları ile birlikte yatırıma yönlendirildiğinde doğal olarak daha yüksek getiri elde edecektir. Bu getiriyi elde eden birikiminiz, yasal olarak Para Kambiyo nezdinde bloke edildiği için, Devlet Güvencesi altında bulunmaktadır.”

Birikimli Hayat Sigortalarında Fonlar Nasıl Yönetilmektedir?

“Kar payı hesabına ilişkin fon yönetimi şirketimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Sigortalıların birikim tutarları para birimi bazında günlük olarak yatırıma yönlendirilir. Bu sistem ile sigortalı fon büyüklüğü günlük olarak takip edilebilmektedir.”

Birikimli Hayat Sigortalarında poliçe süresi boyunca sabit prim mi ödeniyor?

“Biriken paranın enflasyon karşısında değerini korumak amacıyla yıllık TÜFE artışı oranında prim artışı yapılması, birikim tutarının beklenen hedefe ulaşabilmesi için şirketimiz tarafından tavsiye edilmektedir.”

Birikimli Hayat Sigortası alırken ürünün hangi özelliklerini bilmeliyiz?

“Birikimli hayat sigortalarında İştira (satın alma), Tenzil (prim ödemesinden muaf sigorta) ve İkraz (borç verme) hakkı en az 3 yıllık primin ödenmesiyle elde edilir.

İştira Değeri (satın alma değeri) en az 3 yıllık primi ödenen birikimli hayat sigortalarında sigorta şirketi poliçenin geri verilmesi kaydıyla sigortayı satın almaya mecburdur. İştira tutarı, iştira başvurusunun yapıldığı tarih itibariyle poliçenin matematik karşılığıdır.

Sigortalı, poliçe başlangıcında belirlediği periyodlarda ödemelerini gününde yapmakla yükümlüdür. En az üç yıllık primi ödedikten sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne uymaz ve sigortayı satın alma (iştira) hakkını da kullanmaz ise, sigortası Tenzil (prim ödemesinden muaf sigorta) haline çevrilmiş olur.

İkraz (borç verme) en az 3 yıllık primi ödenen sigortada, sigorta ettiren iştira tutarının (satın alma değeri) %95’ine kadar olan tutarı, bir ödeme planı eşliğinde, kendi birikimlerinden borç alabilir.

Ayrıca ürünün hangi para biriminden ödendiğini, poliçenin kaç yıl süreli olduğunu bilmekte yarar var. Kar paylı bir ürün ise sigortalıya kar’ın hangi oranda dağıtıldığı yine oldukça önemlidir.”