tazminat_islemleri
Tazminat İşlemleri

Tazminat Talebi için Gerekli Evraklar Listesi

Tazminat Talebi Başvuru Formu Formu Gör

 • Vefat (Kaza / Hastalık Sonucu Vefat) Tazminatı
 • Ölüm Kayıt Belgesi (İçişleri Bakanlığı Kayıt Dairesi Müdürlüğü)
 • Tereke Tenfiz Salahiyeti ( Kaza Mahkemesinden Alınan Varisleri Gösterir Belge)
 • Ölüm Nedenini Açıklayan Doktor Raporu
 • Gaiplik Halinde Mahkemeden Alınacak Olan Gaiplik Kararı
 • Vefat Hastalık Sonucu Meydana Gelmişse Vefat Sebebini Bildiren Doktor Raporu:Epikriz, Onkoloji, Patoloji, İlaç Kullanım Raporları (Asıl veya Veren Kurum Tarafından Onaylı Fotokopisi)
 • Vefat Kaza Sonucu Meydana Gelmişse Kaza Zaptı veya Olay Tespit Tutanağı (Asıl veya Veren Kurum Tarafından Onaylı Fotokopisi)
 • Sigorta Başvuru Formu
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülebilecek Bilgi ve Belgeler
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu
 • Kaza veya Hastalık Neticesinde Daimi Maluliyet Tazminatı
 • KKTC Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylı Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Temin Edilecek Maluliyet Derecesini Gösterir Doktor Heyet Raporu
 • Tedavi ile İlgili Raporlar
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu
 • Kaza Sonucu Maluliyet ise Kaza Tespit Tutanağı
 • Hastalık Sonucu Maluliyet ise Hastalığın Teşhis ve Tedavisi ile Doktor ve Hastane Raporları
 • Tazminat Talebinde Bulunan Sigorta Ettiren/Sigortalının Tazminat Talebine Konu Olan Kazanın Nerede, Ne Zaman, Ne Sebebden ve Ne Şekilde Gerçekleştiğini Açıkça Belirten Yazılı ve İmzalı Beyanı
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu
 • Kaza Sonucu Gündelik Tazminat
 • Tedavi ile İlgili Doktor ve Hastane Raporları
 • Kaza Sonucu Hastane Gündelik Tazminat Talebi ise Kaza Tespit Tutanağı
 • Tazminat Talebinde Bulunan Sigorta Ettiren/Sigortalının Tazminat Talebi ile İlgili Yazılı ve İmzalı Beyanı
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu

Tazminat Talebi için Gerekli Evraklar Listesi

Tazminat Talebi Başvuru Formu Formu Gör

 • Vefat Tazminatı
 • Ölüm Kayıt Belgesi (İçişleri Bakanlığı Kayıt Dairesi Müdürlüğü)
 • Tereke Tenfiz Salahiyeti ( Kaza Mahkemesinden Alınan Varisleri Gösterir Belge)
 • Ölüm Nedenini Açıklayan Doktor Raporu
 • Vefat Kaza Sonucu Meydana Gelmişse Kaza Zaptı veya Olay Tespit Tutanağı (Asıl veya Veren Kurum Tarafından Onaylı Fotokopisi)
 • Sigorta Başvuru Formu
 • Sigortalının Yakını Tarafından Yazılacak Beyan
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu
 • Tazminat İşlemleri Başvuru Formu
 • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Tazminatı
 • KKTC Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylı Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Temin Edilecek Maluliyet Derecesini Gösterir Doktor Heyet Raporu
 • Tedavi ile İlgili Raporlar
 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebinde Bulunan Sigorta Ettiren/Sigortalının Tazminat Talebine Konu Olan Kazanın Nerede, Ne Zaman, Ne Sebepten ve Ne Şekilde Gerçekleştiğini Açıkça Belirten Yazılı ve İmzalı Beyanı
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu
 • Kaza Sonucu Gündelik Tazminat:
 • Tedavi ile İlgili Doktor ve Hastane Raporları
 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebinde Bulunan Sigorta Ettiren/Sigortalının Tazminat Talebi ile İlgili Yazılı ve İmzalı Beyanı
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu
 • Kaza Neticesi Tedavi Masrafları Tazminatı
 • Kaza Tespit Tutanağı
 • Doktor Raporu
 • Tedavi Masraflarına Dair Faturaların Aslı
 • Kaza Tespit Tutanağı Mevcut Olmadığı Durumlarda Görgü Tanıklarının Yazılı ve İmzalı Beyanı
 • Tazminat Talebinde Bulunan Sigorta Ettiren/Sigortalının Tazminat Talebine Konu Olan Kazanın Nerede, Ne Zaman, Ne Sebepten ve Ne Şekilde Gerçekleştiğini Açıkça Belirten Yazılı ve İmzalı Beyanı
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu

Tazminat Talebi için Gerekli Evraklar

Tazminat Talebi Başvuru Formu Formu Gör

 • Vefat (Kaza / Hastalık Sonucu Vefat) Tazminatı
 • Ölüm Kayıt Belgesi (İçişleri Bakanlığı Kayıt Dairesi Müdürlüğü)
 • Tereke Tenfiz Salahiyeti (Kaza Mahkemesinden Alınan Varisleri Gösterir Belge)
 • Ölüm Nedenini Açıklayan Doktor Raporu
 • Gaiplik Halinde Mahkemeden Alınacak Olan Gaiplik Kararı
 • Vefat Hastalık Sonucu Meydana Gelmişse Vefat Sebebini Bildiren Doktor Raporu: Epikriz, Onkoloji, Patoloji, İlaç Kullanım Raporları (Asıl veya Veren Kurum Tarafından Onaylı Fotokopisi)
 • Vefat Kaza Sonucu Meydana Gelmişse Kaza Zaptı veya Olay Tespit Tutanağı (Asıl veya Veren Kurum Tarafından Onaylı Fotokopisi)
 • Sigorta Başvuru Formu
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülebilecek Bilgi Ve Belgeler
 • Tazminat İşlemleri Başvuru Formu
 • Tehlikeli Hastalık Tazminatı
 • Sigortalı Tarafından Tanzim ve İmza Edilmiş Tehlikeli Hastalık Tazminat Talep Formu ile Tehlikeli Hastalık Tazminatına Konu Olan Hastalıkla İlgili Doktor Muayene ve Tıbbi Teşhis ve Tetkik Raporları
 • Tazminat Talebinde Bulunan Sigorta Ettiren/Sigortalının Tazminat Talebi ile İlgili Yazılı ve İmzalı Beyanı
 • Tazminat Talebinin Değerlendirilebilmesi için Şirket Tarafından Gerekli Görülen Diğer Bilgi ve Belgeler
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu

Tazminat Talebi için Gerekli Evraklar Listesi

Tazminat Talebi Başvuru Formu Formu Gör

 • Sağlık Sigortaları
 • Sigortalılarımızın Anlaşmasız Kurum ve Yurt Dışında Yapılmış Harcamaların Ödemelerini Tanzim Edebilmek için Aşağıda Listelenmiş Evraklar ile Şirketimize Başvurmalarını Rica Ederiz.
 • Sağlık Sigortası Tazminatı:
 • Tedavi Masrafları Talep Formu TMT Formu
 • Fatura veya Serbest Meslek Makbuzu Aslı
 • Faturanın Alınamadığı Durumlarda Kasa Fişi İletildiğinde, Hizmeti Alan Kişinin Netleştirilmesi için Yapılan Tanı, Tedavi Raporu ve Tetkik Sonuçları
 • Faturada Birden Çok Kalem Varsa (Örneğin Yatış, Muayene, Tahlil, Röntgen vb.) Ayrıntılı Fatura Dökümleri
 • Reçete Aslı, İlaç Küpürlerinin Asılları Varsa Barkodları
 • Tetkik İstem Formu ve Sonuçları (Fotokopi olabilir)
 • Yatış/Ameliyat Epikrizi, Anamnez Raporu, Patoloji Raporu vb.
 • Müdahalelerde Teşhis/Tedavi ile İlgili Detaylı Doktor Raporu
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Faturalarında, Fizik Tedavi Uzmanı Tarafından Düzenlenen ve Detaylı Tedavi Planını Belirten Rapor (Başlangıç ve Bitiş Tarihi Belirtilmelidir)
 • Her Türlü Adli Olayda, Trafik Kazaları Dahil Adli Merciler Tarafından Oluşturulan Belgeler, Ehliyet (Sigortalı Sürücü ise), Olay Yeri Tespit Tutanağı, Alkol Raporu, Adli Hekim Raporu, Trafik Kaza Tespit Tutanağı, Savcılık Takipsizlik Kararı, İşyeri Kaza Tespit Tutanağı vb. (Doğrudan Ödeme Aşaması Dahil) Doğrudan ve Sonradan Ödeme Sürecinde, Sigortacı Gerekli Gördüğü Hallerde Daha Fazla Araştırma Yapmak, Sigortalıyı Tedavi Eden Doktor, Sağlık Kurumu veya Üçüncü Şahıslardan Tanı ve/veya Tedavisi ile İlgili Gerekli Görülen Her Türlü Bilgi, Rapor ve Diğer Belgeleri İstemek, Yönlendirdiği Doktora Sigortalıyı Muayene Ettirme Hakkına Sahiptir.
 • Tazminat Talebi Başvuru Formu
 • Sigorta Poliçesi (Kaybı Halinde Sigortalı veya Hak Sahibinden Alınacak İmzalı Beyan Yeterlidir)
 • Tazminat İşlemleri Başvuru Formu