HAYAT SİGORTALARI

Süreli Hayat Sigortası

Hayat Sigortalarında Sigortacı, bir kimsenin belli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali birden sigorta edebilir. Yıllık ve uzun süreli olarak yapılabilmekte olup kredi sigortalarına uyumludur. Bu ürünün amacı, Poliçe kapsamındaki risklerden birinin gerçekleşmesi halinde, kendisi, geride kalan eş, çocuklar veya diğer aile bireylerinin yaşam standartlarının devam ettirilmesidir