HAYAT SİGORTALARI

Uzun Süreli Hayat Sigortası

Yaşam kaybı riskine karşı endişe duymadan geleceğinizi planlamanıza olanak sağlayan hayat sigorta ürünüdür.

Teminat

Yaşam Kaybı Teminatı. Teminat sabit veya aylık azalan olacak şekilde seçilebilir.

İştira

İştira tarihindeki aktüeryal matematik karşılık tutarının %90’ıdır.

Özel Şartlar

1. Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir.

2. Primlerinizi tek seferde ödeyebileceğiniz gibi çeşitli şekilde taksitlendirebilirsiniz.

3. Teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD, EUR veya GBP’ye endeksli olarak seçebilirsiniz.

4. Primleriniz, yaş, cinsiyet ve seçilen teminat tutarına göre hesaplanmaktadır.

5. Sigorta süresi ve yaş toplamı 70’i geçemez.

6. Yaşam kaybı halinde hak sahipleri, poliçede yazılı lehdar(lar) veya tayin edilmemiş ise kanuni varislerdir.

Gelir Vergisi Avantajı

Ödediğiniz primleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir Vergisi Yasasında belirlenen limitler dahilinde gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Nereden Satın Alınabilir?

Sigortanızı Near East Bank şubelerinden veya Şirket merkezimizden alabilirsiniz.

Tüm sorularınız için 444 0 634’ü arayabilirsiniz.