HAKKIMIZDA

HİSSEDARLARIMIZ

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Near East Hayat Ltd. 2017 yılı Temmuz ayında KKTC (Limited) Şirketler Mukayyidi onayıyla, 7 hissedarın pay sahipliği ile 6 milyon 4 yüzbin Türk Lirası sermaye ile kurulmuştur. 2020 yılında ise 1 milyon sermaye artırımı yapılarak toplam sermaye tutarı 7 milyon 4 yüz bin Türk Lirasına çıkarılmıştır. Near East Hayat Ltd. , %35,14 hisse oranı ile en büyük hissedar Yakın Doğu Yatırım Ltd. (Near East Investment Limited - MŞ5542), %21,62 hisse oranları ile Near East Bank Ltd. (Yakın Doğu Bank Ltd. - MŞ5408) ve Near East Univesity (Yakın Doğu Üniversitesi – MŞ3516) ve %5,41 hisse oranları ile Dr. Suat Günsel University of Kyrenia (MŞ16098), Yakın Doğu Turizm ve Seyahat İşletmeleri Ltd. (MŞ5759), Sayın Dr. Suat Günsel ve Sayın Özay Günsel ile kurulmuştur.

Hisse Tutarı (TL) Hisse Oranı (%)
Dr. Suat Günsel 400.000 5,41
Özay Günsel 400.000 5,41
Near East University Ltd. 1.600.000 21,62
Near East Bank Ltd. 1.600.000 21,62
Near East Investment Ltd. 2.600.000 35,14
Dr. Suat Günsel Kyrenia University Ltd. 400.000 5,41
Yakın Doğu Turizm ve Seyahat İşletmeleri Ltd. 400.000 5,41
Toplam 7.400.000 100