HAYAT SİGORTALARI

Yıllık Hayat Sigortası

Yaşam kaybı riskine karşı endişe duymadan geleceğinizi planlamanıza olanak sağlayan sigortacılık ürünüdür. Ek primler ödenerek kaza sonucu yaşam kaybı, kaza sonucu tam maluliyet, hastalık sonucu maluliyet, kaza sonucu gündelik tazminat ve kaza sonucu tedavi masrafları riskleri güvence altına alınabilir.

Ana Teminat

Yaşam Kaybı Teminatı

Ek Teminatlar

Kaza Sonucu Yaşam Kaybı

Kaza Sonucu Tam Maluliyet

Hastalık Sonucu Maluliyet

Kaza Sonucu Gündelik Tazminat

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları

Özel Şartlar

1. Sigortaya giriş yaşı en az 18, en fazla 65’tir.

2. Primlerinizi tek seferde ödeyebileceğiniz gibi çeşitli şekilde taksitlendirebilirsiniz.

3. Teminatlarınızı tercihe bağlı olarak TL, USD, EUR veya GBP’ye endeksli olarak seçebilirsiniz.

4. Primleriniz, yaş, cinsiyet ve seçilen teminat tutarına göre hesaplanmaktadır.

5. Yaşam kaybı halinde hak sahipleri, poliçede yazılı lehdar(lar) veya tayin edilmemiş ise kanuni mirasçılardır.

6. Ek teminatlar için Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile belirlenen oran ve kurallar geçerlidir.

7. %70 ve üzeri orandaki maluliyetler tam maluliyet daha alt oranlar kısmi maluliyet olarak değerlendirilir.

Gelir Vergisi Avantajı

Ödediğiniz primleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir Vergisi Yasasında belirlenen limitler dahilinde gelir vergisi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Nereden Satın Alınabilir?

Sigortanızı Near East Bank şubelerinden veya Şirket merkezimizden alabilirsiniz.

Tüm sorularınız için 444 0 634’ü arayabilirsiniz.