KURUMSAL SİGORTALAR

Grup Yıllık Hayat Sigortası

Karşılaşabilecekleri risklere karşı teminat sunarak hem çalışanlara, hem de çalışanların ailelerine zor günlerde maddi güvence sağlayabilirsiniz.

Yıllık Hayat Grup Sigortası ile çalışanlarınız yaşam kaybının yanında kaza sonucu yaşam kaybı, kaza sonucu tam ve kalıcı maluliyet teminatlarına da sahip olabilirler. Ayrıca çalışanlarınıza kaza sonucu gündelik tazminat, kaza sonucu tedavi masrafları teminatlarını da sağlayabilirsiniz.

18 ila 65 yaş arasında ve sağlıklı olan çalışanlarınıza yaptırabileceğiniz Yıllık Grup Hayat Sigortası’nın süresi 1 yıl olup her yıl yenileyebilirsiniz.

Her bir çalışanınız için aynı ya da çalışanlarınıza göre farklılaştırılmış sabit bir teminat tutarı belirleyebileceğiniz gibi; çalışanlarınızın brüt ücretlerine endeksli bir tutar da belirleyebilirsiniz.

Yaşam kaybı halinde, sigorta başlangıcında belirlenen yaşam kaybı teminatı tutarında ödeme sigortalının belirlemiş olduğu lehtar veya kanuni varislere ödenir.

Primlerinizi peşin olarak ödeyebileceğiniz gibi 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak da ödeyebilirsiniz. Ödemelerinizi TL, USD, EUR veya GBP’ye endeksli olarak belirleyebilirsiniz.